Thành lập chi nhánh công ty cần những yếu tố nào?

31

Chi nhánh là đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp đảm nhận nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, trong đó có chức năng ủy quyền cho doanh nghiệp, trong đó có chức năng đại diện theo ủy quyền. Mặc dù các chi nhánh có thể thực hiện các hoạt động kinh doanh nhưng chúng chỉ là đơn vị trực thuộc của công ty và không có tư cách pháp nhân độc lập.

Thành lập chi nhánh công ty

Ưu điểm của việc thành lập chi nhánh

chi nhánh có thể kinh doanh như công ty mẹ, có quyền đăng ký con dấu riêng và nhân danh công ty mẹ ký kết các hợp đồng kinh tế. Nếu chi nhánh đã đăng ký là chi nhánh hạch toán độc lập thì cũng có thể kê khai thuế riêng như một đơn vị độc lập. Hoạt động độc lập như vậy tạo sự thuận tiện cho khách hàng chỉ cần đến chi nhánh gần nhất để giao dịch, không cần đến trực tiếp trụ sở chính của công ty để giao dịch. Khi nhu cầu phát triển của các doanh nghiệp ngày càng cao thì việc thành lập chi nhánh là một yêu cầu thiết yếu đối với các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, khi công ty thành lập chi nhánh, chi nhánh có quy trình khai thuế riêng. Đối với các chi nhánh hạch toán riêng, chi nhánh phải lập báo cáo tài chính về hoạt động kinh doanh của mình vào cuối năm.

Hồ sơ để thành lập chi nhánh công ty:

 • Bản sao văn bản quyết định và biên bản của hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên của chủ sở hữu công ty hoặc hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hội đồng quản trị. giám đốc, tổng công ty, thành viên hợp danh, công ty hợp danh, thành lập chi nhánh;
 • Bản sao hợp lệ công văn quyết định bổ nhiệm của người phụ trách chi nhánh;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu chi nhánh:
 • Người phụ trách chi nhánh Việt Nam: cung cấp bản sao có công chứng chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
 • Nếu người phụ trách chi nhánh là người nước ngoài: cung cấp bản sao có công chứng hộ chiếu và giấy tạm trú;
 • Giấy ủy quyền của Công ty Luật Nhật Bình:
 • Thẩm quyền cấp giấy phép thành lập chi nhánh:

Doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận một cửa phòng đăng ký kinh doanh tỉnh / thành phố nơi đặt chi nhánh.

Công bố thông tin về văn phòng chi nhánh do công ty thành lập:

Sau khi chi nhánh được cấp giấy phép kinh doanh, người lao động của công ty phải nộp thông tin đăng ký kinh doanh của chi nhánh cho cơ quan thuế, nếu chi nhánh ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì phải khai thuế ban đầu. . Ngoài ra, chi nhánh cũng phải kê khai thuế GTGT đối với thu nhập và chi phí của chi nhánh theo quý.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày thành lập chi nhánh có trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung “Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh”.

Các loại thuế chi nhánh công ty phải nộp:

Thuế môn bài

Chi nhánh hạch toán độc lập: Nộp và nộp thuế môn bài tại cơ quan quản lý chi nhánh.

Chi nhánh kế toán trực thuộc:

Trường hợp chi nhánh đặt trụ sở chính cùng tỉnh thì phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài tại chi cục thuế trụ sở chính.
Trường hợp trụ sở chính khác tỉnh với trụ sở chính thì phải kê khai và nộp thuế môn bài tại trụ sở chính.

Chú ý

Theo quy định tại Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2016/NĐ-CP, khi thành lập chi nhánh công ty, các trường hợp được miễn thuế môn bài năm 2020 bao gồm:

 1. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định của pháp luật về hợp tác xã nông nghiệp
 2. Quỹ tín dụng nhân dân; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc
 3. Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) đối với:
 4. Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).
 5. Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 6. Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài.
 7. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ) được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được “cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp” lần đầu.
 8. Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.
 9. Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa (thuộc diện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được thành lập trước thời điểm Nghị định 22/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì thời gian miễn lệ phí môn bài của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được tính từ ngày Nghị định 22/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành đến hết thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.

VAT:

Nếu đáp ứng một trong các điều kiện sau thì kê khai, nộp thuế GTGT tại trụ sở chi nhánh:

Chi nhánh hạch toán độc lập,

Có các chi nhánh trụ sở chính ngoài tỉnh:

Trường hợp đáp ứng một trong các điều kiện sau thì kê khai, nộp thuế GTGT tại trụ sở chính:

Phòng kế toán trực thuộc,

Không có thu nhập nào được tạo ra, hoặc

Nó ở cùng tỉnh với trụ sở chính.

Chi nhánh có con dấu, có tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, kê khai thuế GTGT đầu vào, đầu ra đầy đủ, nếu có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng thì phải đăng ký và nộp thuế. phiếu thanh toán.

Thuế thu nhập doanh nghiệp:

· Trường hợp công ty chi nhánh hạch toán độc lập thì nộp tài liệu kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp do đơn vị trực thuộc phát sinh cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp của công ty chi nhánh.

· Chi nhánh hạch toán trực thuộc, chi nhánh không cần nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, trụ sở chính thì nộp tờ khai thuế bao gồm cả thu nhập của chi nhánh.

Việt Nam Ta
WRITTEN BY

Việt Nam Ta

Việt Nam Ta là một trong những mạng xã hội được cấp phép tại Việt Nam. Hướng tới nội dung sạch và chuyên sâu dành cho người Việt. Mang Việt Nam ra khắp thế giới.