việt nam ta, mạng xã hội việt nam ta

MXH Vietnamta

  • Tôn vinh và chia sẻ giá trị, văn hóa và con người Việt Nam đến với cộng đồng quốc tế.
  • Kết nối chia sẻ bài học giá trị giúp Việt Nam tiến bước cùng các quốc gia tiên tiến, phát triển.

+1 202 555 0180

Have a question, comment, or concern? Our dedicated team of experts is ready to hear and assist you. Reach us through our social media, phone, or live chat.

việt nam ta, mạng xã hội việt nam ta

Discover the most outstanding articles on all topics of life. Write your stories and share them

Đóng góp

Chào mừng bạn đến với Vietnamta.vn, một mạng xã hội nơi chúng ta có thể chia sẻ, tìm hiểu và tôn vinh mọi thứ về Việt Nam. Để làm phong phú thêm nội dung của trang web, chúng tôi đang kêu gọi tất cả các tác giả, những người yêu quê hương, yêu đất nước Việt Nam, hãy cùng nhau đóng góp bài viết.

Hướng Dẫn Đóng Góp Bài Viết

Để đóng góp bài viết cho Vietnamta.vn, hãy tuân theo các bước sau:

  1. Chọn chủ đề: Bài viết của bạn có thể tập trung vào một loạt các chủ đề liên quan đến Việt Nam, bao gồm văn hóa, con người, doanh nhân và nhiều hơn nữa3.
  2. Viết bài: Hãy đảm bảo rằng bài viết của bạn là độc đáo, sáng tạo và không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào. Bài viết nên có độ dài từ 500 đến 1000 từ.
  3. Gửi bài viết: Sau khi hoàn thành bài viết, hãy gửi nó cho chúng tôi qua email hoặc thông qua hệ thống gửi bài trực tuyến trên trang web của chúng tôi.

Tại Sao Bạn Nên Đóng Góp?

Việc đóng góp bài viết cho Vietnamta.vn không chỉ giúp bạn chia sẻ kiến thức và tình yêu của mình với quê hương, mà còn giúp bạn kết nối với cộng đồng lớn của những người yêu mến Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để bạn thể hiện tài năng viết lách của mình và có thể nhận được phản hồi từ độc giả trên khắp thế giới.Hãy cùng chúng tôi tạo nên một nền tảng mạnh mẽ, nơi mọi người có thể tìm hiểu, khám phá và yêu mến vẻ đẹp của Việt Nam. Chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp của bạn

Welcome to Vietnamta.vn, a social network where we can share, learn, and celebrate everything about Vietnam3. To enrich the content of our website, we are calling for all authors, those who love our homeland, love Vietnam, to contribute articles.

Guidelines for Article Contributions

To contribute an article to Vietnamta.vn, please follow these steps:

  1. Choose a topic: Your article can focus on a range of topics related to Vietnam, including culture, people, entrepreneurs, and more3.
  2. Write the article: Ensure that your article is unique, creative, and does not infringe on any intellectual property rights. The article should be between 500 and 1000 words in length.
  3. Submit the article: After completing the article, submit it to us via email or through the online submission system on our website.

Why Should You Contribute?

Contributing articles to Vietnamta.vn not only allows you to share your knowledge and love for your homeland, but also helps you connect with a large community of Vietnam enthusiasts. It’s also an opportunity for you to showcase your writing talent and potentially receive feedback from readers around the world.Join us in creating a robust platform where people can learn, explore, and appreciate the beauty of Vietnam. We look forward to your contributions!

Email nhận bài : mxhvietnamta@gmail.com

Hotline : 08 8813 8813