Mạng xã hội Việt Nam Ta

Mạng xã hội Việt Nam Ta

Tự hào là người Việt Nam

Kế toán doanh nghiệp mới thành lập cần biết những gì?

Nhiều công ty mới được thành lập và xu hướng khởi nghiệp đang thịnh hành trên thế giới và ở Việt Nam. Kế toán là một trong những vấn đề lớn đối với những công ty khởi nghiệp này. Dưới đây là những điều bạn cần biết về kế toán cho một công ty mới thành lập sau khi bạn có giấy phép kinh doanh.

Kê khai thuế môn bài:

Công ty mới thành lập chưa phát sinh thuế môn bài đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, thời hạn kê khai và nộp chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày thành lập được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đối với công ty mới thành lập thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của giấy phép kinh doanh hiện hành thì thời hạn kê khai và nộp thuế môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thành lập.

Lưu ý rằng phải khai thuế và nộp tiền thuế môn bài.

Kê khai thuế GTGT:

Doanh nghiệp mới thành lập có đủ điều kiện đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ:

  • Là dự án đầu tư hoặc chi nhánh của doanh nghiệp kê khai khấu trừ thuế GTGT.
  • Hoặc đầu tư, mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị trên 1 tỷ đồng (không bao gồm ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống đối với các doanh nghiệp không kinh doanh vận tải, du lịch, khách sạn)

Sau đó, cùng với thông tin đăng ký thuế, thông báo đăng ký tính thuế theo phương pháp khấu trừ (Mẫu 06 / GTGT) được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Các doanh nghiệp mới thành lập khác sử dụng phương pháp tính trực tiếp.

Đối với doanh nghiệp mới thành lập, dù là doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp trực tiếp hay khấu trừ thì thuế giá trị gia tăng đều được kê khai theo tháng. Sau 12 tháng sản xuất, kinh doanh, mỗi năm dương lịch tiếp theo sẽ phải khai thuế GTGT hàng tháng hoặc hàng quý căn cứ vào doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước (đủ 12 tháng).

Thông thường, đối với một công ty mới thành lập, có thể không có bất kỳ giao dịch mua bán nào, nhưng vẫn phải nộp tờ khai thuế GTGT. Vì vậy, khi làm kế toán tại một công ty mới, cần phải lưu ý lập và kê khai tờ khai thuế GTGT trong tháng đầu tiên thành lập. Chậm nhất là ngày 20 của tháng sau. Đối với doanh nghiệp theo phương pháp khấu trừ thì kê khai thuế GTGT theo Mẫu 01 / GTGT, phương pháp trực tiếp thực hiện theo mẫu 04 / GTGT.

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Cũng giống như thuế GTGT, TNDN nếu không phát sinh thuế thì vẫn phải khai thuế, vì vậy cần lưu ý vào ngày 30 của tháng đầu quý sau so với quý thành lập, kế toán phải lập và nộp tờ khai thuế TNDN lần 1 cho cơ quan thuế theo Mẫu 01A / TNDN.

Cuối năm nộp Tờ khai quyết toán thuế TNDN theo Mẫu 03 / TNDN.

Doanh nghiệp mới thành lập dù chưa lộ diện cũng phải khai báo. Mỗi quý, doanh nghiệp phải khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính cho quý đó theo Mẫu 01A / TNDN với thuế suất 22%. Vì vậy, kế toán phải lập và nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp sau 30 ngày kể từ ngày đầu tiên của quý, so với quý thành lập.

Khi kết thúc năm tài chính, nếu thu nhập bình quân tháng của năm hiện tại dưới 1,67 tỷ nhân dân tệ thì doanh nghiệp xác định thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 20%.

Khai thuế thu nhập cá nhân:

Không giống như thuế GTGT hay thuế thu nhập doanh nghiệp, nếu không phát sinh thuế TNCN thì không cần khai báo tháng / quý (Mẫu 02 / KK-TNCN), nhưng lưu ý vẫn phải khai quyết toán năm (Mẫu 05). nộp. / KK-TNCN).

Tờ khai thuế hàng tháng hoặc hàng quý được xác định từ tháng đầu tiên phát sinh việc khấu trừ thuế và áp dụng trong cả năm. như sau:

Nếu số thuế TNCN phải nộp của tháng hiện tại> = 50.000.000 đồng thì báo cáo tháng
Nếu số thuế TNCN phải nộp của tháng hiện tại <50.000.000 đồng thì phải báo cáo định kỳ hàng quý.
Lưu ý: Bạn chỉ thực hiện một quyết định kể từ tháng đầu tiên của việc cắt giảm thuế và nó áp dụng cho cả năm tính thuế.

Hóa đơn

Đối với doanh nghiệp mới thành lập thực hiện theo phương pháp khấu trừ đăng ký thuế GTGT và được cơ quan thuế chấp nhận:

Đặt in hóa đơn giá trị gia tăng,
Tiếp theo, đưa ra thông báo lập hóa đơn ít nhất 5 ngày trước khi sử dụng.
Báo cáo sử dụng hóa đơn (Mẫu BC26 / AC) phải được gửi hàng tháng kể từ khi hóa đơn được phát hành và không muộn hơn ngày 20 của tháng tiếp theo.
Nếu doanh nghiệp của bạn kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì bạn phải đến trực tiếp cơ quan thuế để làm thủ tục mua hóa đơn bán hàng. Đây là hóa đơn bán hàng thông thường, không phải hóa đơn GTGT.
Lưu ý: Doanh nghiệp mới thành lập phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu BC26 / AC trên HTKK, không phải xuất hóa đơn cho cơ quan thuế khi mua hàng.

Và nó sẽ được thực hiện trong vòng 12 tháng kể từ ngày thành lập. Khi hết thời hạn nêu trên, cơ quan thuế kiểm tra và thông báo cho doanh nghiệp. Nếu không có thông tin

Tài khoản ngân hàng:

Theo Thông tư số 78/2014 / TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính: hóa đơn đầu vào lớn hơn 20 triệu phải chuyển khoản qua ngân hàng thì mới được khấu trừ thuế GTGT và tính vào pháp phí. Thuế TNDN.

Do đó, doanh nghiệp phải mở tài khoản ngân hàng để giao dịch với khách hàng.

Số tài khoản ngân hàng phải được thông báo cho cơ quan thuế theo Mẫu 08 / MST trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày mở tài khoản.

Lao động và Bảo hiểm xã hội

Nếu doanh nghiệp của bạn có từ 10 nhân viên trở lên: Khi hợp đồng lao động được ký với người lao động trên 3 tháng. Doanh nghiệp phải đóng bảo hiểm bắt buộc cho người lao động.

Bảng lương phải nộp cho cơ quan BHXH theo mẫu sau: Bảng lương mẫu.

Đề nghị liên hệ với cơ quan BHXH để nộp hồ sơ.

Bảng thông số kỹ thuật vật liệu.

Nếu công ty bạn là doanh nghiệp sản xuất thì bạn phải xuất trình: Phiếu thông số kỹ thuật vật tư cho tất cả các sản phẩm của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tự xây dựng và quản lý định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng và các mặt hàng sử dụng vào sản xuất, kinh doanh. Định mức được lập và lưu trữ tại doanh nghiệp vào đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất sản phẩm (theo Thông báo 78/2014 / TT-BTC ngày 18/6/2014, doanh nghiệp không phải báo cáo cơ quan thuế. Từ năm 2014)

Thông báo phương pháp khấu hao TSCĐ:
– Lập và gửi thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định kể từ ngày thành lập.

Các thủ tục khác.

Đăng ký áp dụng chế độ kế toán (theo quyết định 48 hoặc 15)
các hình thức kế toán.
Phương pháp kiểm kê ..
Lưu ý: Tùy thuộc vào cơ quan thuế, có nơi sẽ bắt bạn nộp và có nơi thì không.

bientapvien
bientapvien
Bài viết: 71