Pháp luật là gì?

Trong cuộc sống ngày nay, pháp luật bao trùm và điều chỉnh mọi mặt của đời sống, pháp luật có vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội. Luật không còn quá xa lạ với mọi người nhưng giúp bạn đọc hiểu rõ luật là gì?

Pháp luật là gì?

Pháp luật là hệ thống quy tắc xử sự chung, có nghĩa vụ chung do Nhà nước xây dựng, ban hành hoặc thừa nhận, phải được thực hiện thông qua giáo dục, cưỡng chế nhằm điều chỉnh các quan hệ giữa cá nhân và xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích của cá nhân, tổ chức và duy trì ổn định xã hội. , trật tự và an ninh.

Nguồn gốc của luật là gì?

Nguyên nhân của nhà nước cũng là nguyên nhân của luật.

Pháp luật ra đời do xã hội cần quản lý một xã hội đã phát triển đến một mức độ nhất định. Khi xã hội phát triển quá phức tạp và xuất hiện các giai cấp có lợi ích đối lập nhau thì cần có chính trị giai cấp để bảo vệ lợi ích giai cấp, lực lượng kinh tế chính trị thống trị trong xã hội.

Pháp luật là tập hợp các hệ thống quy phạm do nhà nước ban hành, thể hiện ý chí của giai cấp thống trị. Pháp luật cùng tồn tại với nhà nước và là công cụ hữu hiệu để thực hiện quyền lực nhà nước, duy trì địa vị, bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị. Nhà nước và pháp luật đều là sản phẩm của đấu tranh giai cấp.

Pháp luật ra đời cùng với sự ra đời của nhà nước, là công cụ quan trọng để thực hiện quyền lực nhà nước, bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị, duy trì địa vị. Nhà nước và pháp luật đều là sản phẩm của đấu tranh giai cấp.

Bản chất của pháp luật là gì?

Bản chất giai cấp của pháp luật

Bản chất của pháp luật giống như các giai cấp trong một nhà nước, không có “luật tự nhiên” hay luật không có giai cấp.

Bản chất giai cấp của pháp luật, trước hết, pháp luật phản ánh ý chí dân tộc của giai cấp thống trị, nội dung của ý chí này do điều kiện sinh hoạt vật chất của giai cấp thống trị quyết định. Giai cấp thống trị nắm trong tay quyền lực nhà nước, thể hiện ý chí của mình thông qua nhà nước tập trung thống nhất, hợp pháp hoá ý chí của nhà nước, được quyền lực nhà nước bảo vệ.

Bản chất giai cấp của pháp luật còn thể hiện ở mục đích điều chỉnh quy phạm pháp luật. Mục đích đầu tiên của pháp luật là điều chỉnh quan hệ giữa các giai cấp, tầng lớp trong xã hội. Vì vậy, pháp luật là nhân tố để các giai cấp điều chỉnh các quan hệ xã hội, hướng dẫn các quan hệ xã hội phát triển theo trật tự phù hợp với ý chí của giai cấp thống trị, bảo vệ và củng cố địa vị của giai cấp thống trị. Theo nghĩa này, pháp luật là một công cụ để đạt được chế độ thống trị giai cấp.

Bản chất xã hội của pháp luật

Bản chất của pháp luật còn thể hiện ở bản chất xã hội của pháp luật. Bản chất xã hội của pháp luật cho thấy tập quán pháp là kết quả của quá trình “chọn lọc tự nhiên” xã hội. Mặc dù các quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để điều chỉnh các quan hệ xã hội, nhưng chỉ những quy phạm phù hợp với thực tế mới được nhà nước giữ lại trên thực tế, còn những quy phạm “hợp lý”, “hợp lý” và “” được đa số chấp nhận. của xã hội. Các chuẩn mực “khách quan”, vì lợi ích của đa số xã hội.

Giá trị xã hội của pháp luật còn thể hiện ở chỗ, các quy phạm pháp luật không chỉ là thước đo hành vi của con người, mà còn là công cụ kiểm nghiệm các quá trình và hiện tượng xã hội, là công cụ để nhận thức xã hội. Vận động và phát triển phù hợp với quy luật khách quan.

Đặc điểm của pháp luật

Luật có ba đặc điểm cơ bản sau:

Luật do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện

Pháp luật do nhà nước ban hành luôn phù hợp, khoa học, chặt chẽ và chính xác trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội, với sự tham gia của nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền quốc gia và thông qua nhiều thủ tục chặt chẽ, phức tạp.

Pháp luật được nhà nước bảo đảm thực hiện bằng nhiều biện pháp, trong đó các biện pháp cưỡng chế của nhà nước rất nghiêm khắc như phạt tiền, phạt tù có thời hạn, tù chung thân … Dưới sự bảo đảm của nhà nước nên pháp luật luôn được tôn trọng. bởi các tổ chức và các tổ chức. Và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nó trong đời sống xã hội.

Pháp luật có tính chất quy phạm chung, bao gồm những quy tắc xử sự bắt buộc chung

Pháp luật bao gồm những quy tắc xử sự chung, được thể hiện dưới hình thức rõ ràng, có cấu trúc lôgic chặt chẽ, không rút ra từ những vụ án cụ thể mà tổng hợp từ nhiều vụ án phổ biến trong xã hội. Điều này làm cho luật và quy định có tính lan tỏa cao, là khuôn mẫu điển hình mà các chủ thể (tổ chức, cá nhân) tuân theo khi gặp tình huống luật có dữ liệu.

Pháp luật thường có tính chất bắt buộc và các quy định của pháp luật không dành riêng cho một tổ chức, cá nhân cụ thể mà dành cho tất cả các tổ chức và cá nhân có liên quan. Xuất phát từ địa vị, vai trò của nhà nước trong xã hội (tổ chức đại diện chính thức của toàn xã hội), pháp luật có tính bắt buộc đối với mọi người và việc thực hiện pháp luật

Luật có những định nghĩa chặt chẽ về hình thức:

Luật pháp luôn được thể hiện dưới một số hình thức, hay nói cách khác, Các quy định của pháp luật phải được đưa vào các nguồn luật như luật tục, tiền lệ pháp, văn bản quy phạm pháp luật…

Định nghĩa chặt chẽ về mặt hình thức là điều kiện để phân biệt quy phạm pháp luật và quy phạm pháp luật không đồng thời tạo nên sự thống nhất, chặt chẽ, rõ ràng và chính xác của nội dung quy phạm pháp luật.

Ngoài những đặc điểm cơ bản nêu trên, pháp luật còn có những đặc điểm khác là tính ổn định và tính hệ thống.

Tuân thủ pháp luật là gì?

Tuân thủ pháp luật là một trong bốn hình thức thi hành pháp luật, trong đó thượng tôn pháp luật là hình thức thực thi pháp luật thụ động, thể hiện ở việc chủ thể biết kiềm chế để tránh vi phạm những quy định bị nghiêm cấm. Ví dụ: không hối lộ, không ma túy, không lừa đảo, không uống rượu và lái xe, v.v.

Chúng ta hãy cùng sống tuân thủ pháp luật để xây dựng một nhà nước văn minh, góp tay xây dựng cộng đồng lành mạnh nhé.

bientapvien
bientapvien
Bài viết: 108
Mục lục