Mạng xã hội Việt Nam Ta

Mạng xã hội Việt Nam Ta

Tự hào là người Việt Nam

Làm sao để đăng ký thuế cho doanh nghiệp mới thành lập

Doanh nghiệp mới thành lập đóng những loại thuế nào? Các quy định về mức phí cho doanh nghiệp mới là gì? Thủ tục đăng ký thuế cho doanh nghiệp mới thành lập được thực hiện như thế nào?

1. Đăng ký thuế là gì?

Đăng ký thuế là việc thực hiện kê khai với cơ quan thuế hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh các thông tin định danh của cá nhân (họ tên, tuổi, nghề nghiệp, địa chỉ…) hoặc doanh nghiệp (tên tổ chức, ngành nghề kinh doanh, trụ sở,…) để phân biệt giữa các cá nhân, doanh nghiệp khi thực hiện nghĩa vụ đóng thuế với nhà nước theo quy định của pháp luật.

Sau khi thực hiện đăng ký thuế, cá nhân hoặc doanh nghiệp sẽ được cơ quan thuế cấp cho một mã số thuế nhất định; mã số này là duy nhất, không trùng lặp.

Người nộp thuế doanh nghiệp thực hiện đăng ký thuế theo Luật Doanh nghiệp 2020. Mã số thuế của doanh nghiệp đồng thời là mã số đăng ký kinh doanh. Mã số thuế được cấu trúc là một dãy số N1N2N3N4N5N6N7N8N9n10-N11N12N13.

Trong đó:

 • Hai chữ số đầu N1N2 là số phân khoảng tỉnh.
 • Bảy chữ số N3N4N5N6N7N8N9 được đánh số thứ tự từ 0000001 đến 9999999. Chữ số N10 là số kiểm tra.
 • Ba chữ số N11N12N13 là các số thứ tự từ 011 đến 999 theo từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh của người nộp thuế độc lập.

Trong các giao dịch với cơ quan thuế và các giao dịch kinh tế khác có liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế, người nộp thuế có trách nhiệm ghi mã số thuế trên các giấy tờ giao dịch.

1.1 Doanh nghiệp mới đóng những loại thuế nào?

Đóng thuế là nghĩa vụ bắt buộc của mọi doanh nghiệp, kể cả những doanh nghiệp mới thành lập. Sau đây là những loại thuế mà doanh nghiệp mới cần phải đóng: Thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNDN và thuế TNCN.

a) Thuế môn bài

Thuế môn bài là một trong số các loại thuế bắt buộc mỗi doanh nghiệp phải thực hiện đóng hàng năm. Mức đóng thuế môn bài phụ thuộc vào vốn điều lệ, vốn đầu tư ban đầu trên giấy đăng ký kinh doanh và những thay đổi vốn trong quá trình hoạt động kinh doanh.

b) Thuế giá trị gia tăng

Thuế giá trị gia tăng (GTGT) có tên viết tắt là VAT – Value Added Tax. Thuế GTGT là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông và buôn bán hàng hoá đến tiêu dùng. Nghĩa là sau khi thành lập, doanh nghiệp đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát sinh những giao dịch mới thực hiện đóng thuế GTGT.

Các doanh nghiệp đóng thuế GTGT vào ngân sách Nhà nước theo mức độ tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ. Có 3 mức thuế GTGT phổ biến hiện nay là:

 • Miễn phí thuế suất (0%)
 • 5%
 • 10%

Tuỳ vào từng mặt hàng cụ thể, từng ngành nghề kinh doanh cụ thể theo quy định của tổng cục thuế mà mỗi doanh nghiệp sẽ thực hiện đóng thuế theo mức tương ứng.

Có 2 hình thức kê khai thuế GTGT cho doanh nghiệp hiện nay là: kê khai thuế GTGT theo tháng và quý. Tuỳ vào thời gian hoạt động và hình thức hoạt động mà xác định hình thức kê khai phù hợp để thực hiện các thủ tục đúng.

c) Thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Thuế TNCN là thuế trực thu của những người có thu nhập, được trích từ một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác của người có thu nhập vào ngân sách nhà nước sau khi đã trừ các thu nhập miễn thuế và các khoản được giảm trừ gia cảnh.

Các doanh nghiệp có sử dụng lao động cần thực hiện kê khai thuế thu nhập cá nhân (tự uỷ quyền hoặc quy định). Thuế TNCN có 2 kỳ kê khai là theo tháng và theo quý, các doanh nghiệp xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thueé và áp dụng cho cả năm.

 • Kê khai theo tháng: danh cho các doanh nghiệp khai thuế GTGT theo tháng và có số thuế TNCN phải khấu trừ từ 50 triệu trở lên.
 • Kê khai theo quý: dành cho doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý hoặc các doanh nghiệp khai thuế theo tháng và có số thuế TNCN phải khấu trừ dưới 50 triệu.

Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập thì cá nhân không phải chịu thuế.

d) Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế TNDN là loại thuế trực thu, đánh vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và thu nhập khác theo quy định của pháp luật.

Các khoản thu nhập phải chịu thuế TNDN gồm:

 • Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ

Là các khoản thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ là những thu nhập đến từ hàng hoá, dịch vụ mà doanh nghiệp cung ứng cho thị trường. Lưu ý hàng hoá, dịch vụ phải được đăng ký mã ngành nghề với cơ quan nhà nước và đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh (nếu là ngành nghề kinh doanh có đièu kiện).

 • Các khoản thu nhập khác: chuyển nhượng vốn, lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn, bán ngoại tệ…

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay là:

 • Thuế suất thuế TNDN hiện hành là 20% áp dụng chung cho các doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá hai mươi tỷ đồng áp dụng thuế suất 20%.
 • Doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 20% tại khoản này là doanh thu của năm trước liền kề.
 • Thuế suất thuế TNDN đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí và tài nguyên quý hiếm khác tại Việt Nam từ 32% đến 50% phù hợp với từng dự án, từng cơ sở kinh doanh.

Ngoài các loại thuế trên thì doanh nghiệp cần phải đóng các loại thuế nhập khẩu, thuế môi trường…tuỳ thuộc vào ngành nghề kinh doanh và dịch vụ mà công ty đang vận hành.

1.2 Các quy định về mức phí doanh nghiệp mới

Căn cứ vào mỗi loại thuế và từng đối tượng kinh doanh, sản xuất sẽ có những quy định về mức phí đóng khác nhau. Sau đây Tâm Minh Phát chia sẻ về mức phí và các quy định thuế môn bài mới nhất hiện nay:

a) Mức phí thuế môn bài đối với doanh nghiệp

Theo khoản 1 Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP và khoản 1 Điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC quy định mức thuế môn bài đối với doanh nghiệp như sau:

 • Nếu Doanh nghiệp được thành lập hoặc cấp mã số thuế doanh nghiệp trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm.
 • Nếu doanh nghiệp được thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian  tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.
 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) được miễn lệ phí môn bài 3 năm.
 • Khi hết thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp): Nếu kết thúc trong thời gian 6 tháng đầu năm nộp mức lệ phí môn bài cả năm, trường hợp kết thúc trong thời gian 6 tháng cuối năm 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

b) Mức thuế môn bài đối với cá nhân, hộ kinh doanh gia đình

Căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài như sau:

 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình (trừ cá nhân cho thuê tài sản): căn cứ xác định đóng là tổng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân năm trước liền kề của hoạt dộng sản xuất, kinh doanh (không bao gồm hoạt động cho thuê tài sản) của các địa điểm kinh doanh theo quy định tại Thông tư 92/2015/TT-BTC.
 • Cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản: căn cứ xác định mức đóng là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của các hợp đồng cho thuê tài sản của năm tính thuế.

2. Thủ tục nộp thuế cho danh nghiệp mới thành lập

Nếu bạn là doanh nghiệp mới thành lập, để được nộp thuế theo đúng quy định bạn cần thực hiện việc kê khai thuế ban đầu với hồ sơ và thủ tục như sau:

 2.1 Hồ sơ kê khai thuế ban đầu cho doanh nghiệp mới

Hồ sơ kê khai thuế gồm có:

 • Tờ khai đăng ký hình thức kế toán áp dụng tại doanh nghiệp
 • Công văn đăng ký chế độ kế toán áp dụng…
 • Đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định.
 • Quyết định bổ nhiệm kế toán
 • Quyết định bổ nhiệm giám đốc.
 • Tờ khai thuế.
 • Hoá đơn, hợp đồng và chứng từ khác có liên quan đến nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.
 • Tờ khai quyết toán thuế.
 • Báo cáo tài chính đến thời điểm chấm dứt hoạt động hoặc chấm dứt hợp đồng hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức lại doanh nghiệp (nếu có)
 • Tài liệu khác có liên quan đến kê khai và quyết toán thuế.
 • Giấy uỷ quyền (nếu không phải người đại diện pháp luật thực hiện).

2.2 Thủ tục đăng ký nộp thuế ban đầu cho doanh nghiệp mới

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh thì các bạn phải kê khai và nộp thuế môn bài, treo biển tại trụ sở của công ty, mở sổ sách kế toán. Nếu doanh nghiệp bạn hoạt động luôn thì chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng nhận được giấy phép ĐKKD.

Thủ tục đăng ký nộp thuế ban đầu gồm các bước sau đây:

 • Bước 1: Chuẩn bị và soạn thảo hồ sơ đăng ký nộp thuế ban đầu theo hướng dẫn bên trên.
 • Bước 2: Nộp hồ sơ khai thuế ban đầu tại Chi cục thuế Quận (Huyện) tại nơi đặt trụ sở.
 • Bước 3: Nếu hồ sơ hợp lệ sẽ được nhận quyết định đăng ký thuế và bắt đầu các thủ tục in hoá đơn, đóng thuế môn bài và các công việc tiếp theo. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ được yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa.
bientapvien
bientapvien
Bài viết: 71