Trái phiếu là gì?

Nhiều người muốn kinh doanh thường đầu tư chứng khoán, trong đó phổ biến nhất là mua bán trái phiếu. Trước khi quyết định đầu tư, nhà đầu tư cần hiểu trái phiếu là gì và các quy định pháp luật liên quan đến đối tượng đó.

Trái phiếu là gì?

Trái phiếu là bằng chứng về nghĩa vụ của người phát hành phải trả cho trái chủ một số tiền xác định (mệnh giá của trái phiếu), vào một thời điểm xác định và với một lợi suất xác định.

Đặc điểm của trái phiếu

Người phát hành trái phiếu có thể là một doanh nghiệp (gọi là trái phiếu công ty), hoặc một tổ chức nhà nước công cộng như kho bạc (gọi là trái phiếu kho bạc) hoặc chính phủ (gọi là công trái hoặc trái phiếu). ).

– Mọi cá nhân, doanh nghiệp hoặc chính phủ đều có thể mua trái phiếu hoặc trái chủ. Tên của trái chủ có thể được viết trên đó và nó được gọi là trái phiếu đã đăng ký, hoặc nếu không thể đặt tên, nó được gọi là trái phiếu vô danh.

Người vay tiền từ công ty phát hành trái phiếu được gọi là trái chủ. Trái chủ không chịu trách nhiệm về hiệu quả mà người đi vay sử dụng các khoản vay của họ. Người phát hành có nghĩa vụ trả nợ như đã cam kết trong hợp đồng vay.

– Trái phiếu mang lại thu nhập dưới hình thức tiền lãi, là khoản thu nhập cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh.

Bản chất của trái phiếu là một bảo đảm nợ, vì vậy trong trường hợp công ty giải thể hoặc phá sản, trước hết cổ phiếu của công ty phải được thanh toán trước như một nghĩa vụ bắt buộc đối với trái chủ. Số cổ phiếu mới sẽ được phân phối cho các cổ đông sau khi khoản nợ trái phiếu được hoàn trả.

Các loại trái phiếu

Theo các tiêu chí khác nhau, trái phiếu sẽ được phân loại theo các cách khác nhau, như sau:

Sắp xếp theo sổ đăng ký.

Trái phiếu vô danh là trái phiếu không thể mang tên chủ sở hữu trái phiếu, trên mặt trái phiếu hoặc trên sổ sách của nhà phát hành. Loại trái phiếu này sẽ có kèm theo một chứng chỉ, khi đến hạn trả lãi, trái chủ chỉ cần xé nhỏ và mang đến ngân hàng để thu lãi. Khi trái phiếu đáo hạn, trái chủ mang trái phiếu đến ngân hàng để nhận lại khoản vay.

Trái phiếu có ghi danh là trái phiếu trong đó tên và địa chỉ của chủ sở hữu trái phiếu được nhìn thấy rõ ràng trên bề mặt trái phiếu và trên sổ sách của nhà phát hành. Việc đăng ký có thể dưới dạng toàn bộ tiền gốc và tiền lãi, hoặc chỉ tiền gốc.

Một loại trái phiếu được đăng ký đầy đủ ngày càng phổ biến là trái phiếu ghi sổ, không có hình thức vật chất (tờ trái phiếu) nhưng xác lập quyền sở hữu bằng cách lưu tên và địa chỉ của người nắm giữ trên một hệ thống máy tính. Tại thị trường chứng khoán Việt Nam, các giao dịch này được quy định bởi Ủy ban Chứng khoán Quốc gia.

Phân loại dựa trên người phát hành trái phiếu.

Trái phiếu Chính phủ.

Đây là trái phiếu do chính phủ phát hành. Trái phiếu là một trong những công cụ nợ được các chính phủ sử dụng để bù đắp thâm hụt ngân sách; tài trợ cho các dự án đầu tư công hoặc như một công cụ điều tiết chính sách tiền tệ. Trái phiếu chính phủ được coi là chứng khoán phi rủi ro và cũng có tính thanh khoản cao. Do đặc điểm này, lãi suất trái phiếu chính phủ được dùng làm tiêu chuẩn để xác định lãi suất của các công cụ nợ khác có cùng kỳ hạn.

Trái phiếu công trình

Đây là những trái phiếu được phát hành để huy động tiền cho một mục đích cụ thể, thường là để xây dựng cơ sở hạ tầng hoặc hàng hóa công cộng. Trái phiếu đó có thể được phát hành bởi chính phủ trung ương hoặc chính quyền địa phương.

Trái phiếu công ty

Trái phiếu doanh nghiệp là gì? Trái phiếu do một công ty phát hành để vay vốn dài hạn. Trái phiếu doanh nghiệp có các đặc điểm sau:

  • Lãi được trả đều đặn và gốc được trả khi đến hạn. Cũng có những công ty sẽ phát hành trái phiếu không lãi suất.
  • Trái chủ không được phép tham gia vào các quyết định của công ty
  • Khi công ty tuyên bố phá sản, được ưu tiên hoàn trả cổ phần
  • Có các điều kiện cụ thể, hoặc có một hình thức bảo hành.

Trái phiếu và cổ phiếu khác nhau như thế nào?

Giống nhau:

Mặc dù cổ phiếu và trái phiếu là hai khái niệm khác nhau, nhưng có một số điểm tương đồng:

Cả hai đều là loại chứng khoán ghi nhận quyền lợi của nhà đầu tư khi sở hữu cổ phiếu hoặc trái phiếu của tổ chức phát hành.

Chúng có thể được trao đổi, bán, thừa kế, thế chấp hoặc cầm cố cho người khác.

Cả hai đều là công cụ giúp công ty và tổ chức phát hành thu hút vốn.

Sự khác biệt

Tiêu chí Trái phiếu Cổ phiếu
Nhà phát hành Chính phủ, kho bạc, doanh nghiệp quốc doanh và ngoài quốc doanh, chính quyền địa phương. Công ty cổ phần
Chứng khoán Là loại chứng khoán nợ, người sở hữu trái phiếu là trái chủ, chủ nợ của doanh nghiệp. Là chứng khoán vốn, người sở hữu cổ phiếu là cổ đông, sở hữu một phần vốn góp của doanh nghiệp
Tính chất Không làm tăng số vốn điều lệ của doanh nghiệp hoặc chính phủ phát hành, mà đây chỉ là hình thức đi vay từ nhà đầu tư. Làm tăng số vốn sở hữu của công ty phát hành ra cổ phiếu đó.

 

Lợi tức nhà đầu tư nhận được Nhân được trái tức định kỳ và không phụ thuộc vào kết quả hoạt động của doanh nghiệp phát hành. Cổ tức nhận được không cố định mà phụ thuộc vào tình hình hoạt động của doanh nghiệp phát hành. Chỉ được nhận cổ tức khi công ty làm ăn có lãi.
Rủi ro Thường ít rủi ro, rủi ro phụ thuộc vào độ an toàn của doanh nghiệp. Độ rủi ro cao hơn trái phiếu. Chịu ảnh hưởng từ rủi ro doanh nghiệp và thị trường.
Thời hạn Có thời hạn nhất định. Không có thời hạn, thời hạn gắn liền với sự tồn tại của công ty.
Quyền lợi Thông thường, không có quyền tham gia ứng cử biểu quyết hoặc tham gia vào các hoạt động của doanh nghiệp. Có quyền ứng cử, biểu quyết, và đề xuất tham gia vào hoạt động quan trọng của công ty.
Quyền ưu tiên trong trường hợp đơn vị phát hành phá sản hay giải thể. Được ưu tiên thanh toán trước cổ phiếu. Được thanh toán sau khi thanh toán hết các nghĩa vụ khác.

Rủi ro khi đầu tư trái phiếu

Rủi ro lãi suất

Lãi suất và giá trái phiếu có quan hệ tỷ lệ nghịch với nhau:

Khi lãi suất giảm, nhà đầu tư cố gắng nắm bắt hoặc “chốt” lợi suất cao nhất càng lâu càng tốt. Họ sẽ kiếm được lãi trái phiếu với lãi suất cao hơn giá thị trường vào thời điểm đó. Cầu tăng khiến giá trái phiếu tăng.

Ngược lại, khi lãi suất hiện hành tăng, các nhà đầu tư đương nhiên từ bỏ trái phiếu có lợi suất thấp. Điều này sẽ khiến giá trái phiếu giảm xuống.

Rủi ro tái đầu tư

Tính chất có thể gọi được của trái phiếu cho phép người phát hành mua lại trái phiếu trước ngày đáo hạn. Kết quả là trái chủ nhận được khoản thanh toán gốc có giá trị lớn hơn mệnh giá.

Tuy nhiên, mặt trái của trái phiếu gọi được là nhà đầu tư nhận được tiền nhưng không thể tái đầu tư với lãi suất như cũ. Về lâu dài, rủi ro tái đầu tư có tác động tiêu cực đến lợi nhuận đầu tư.

Để bù đắp rủi ro này, nhà đầu tư trái phiếu sẽ nhận được lãi suất cao hơn đối với trái phiếu không có chức năng mua lại.

Rủi ro lạm phát

Khi chi phí sinh hoạt và lạm phát đang tăng nhanh hơn lãi suất đầu tư trái phiếu? Khi đó, sức mua của nhà đầu tư sẽ giảm sút, thậm chí có thể xảy ra hiện tượng lợi nhuận âm.

Cụ thể, giả sử một nhà đầu tư trái phiếu có thể nhận được lãi suất 2%, nếu lạm phát tăng lên 4% sau khi họ đầu tư, lợi nhuận của nhà đầu tư thực sự sẽ là -2%.

Rủi ro tín dụng

Trái phiếu chính phủ thường được coi là ít rủi ro nhất vì chính phủ có khả năng đánh thuế hoặc phát hành tiền để trả nợ. Các công ty không có những quyền này, vì vậy trái phiếu công ty có mức độ rủi ro cao hơn và trả cho các nhà đầu tư lãi suất cao hơn.

Rủi ro thanh toán

Tính thanh khoản là khả năng chuyển đổi thành tiền mặt của tài sản. Có một rủi ro là các nhà đầu tư có thể không bán được trái phiếu doanh nghiệp của mình một cách nhanh chóng vì thị trường trái phiếu quá nhỏ, chỉ có một số người mua và người bán.

Lãi suất thấp trong các đợt phát hành trái phiếu có thể gây ra sự dao động giá lớn và ảnh hưởng xấu đến tổng lợi nhuận (bán) của trái chủ. Cũng giống như cổ phiếu giao dịch trên thị trường mỏng, bạn có thể bị buộc phải bán trái phiếu với giá thấp hơn nhiều so với dự kiến.

Rủi ro xếp hạng

Nếu một công ty có xếp hạng tín dụng thấp hoặc gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh và trả nợ, các ngân hàng hoặc người cho vay có thể tính lãi suất cao hơn đối với các khoản vay trong tương lai đối với công ty. Điều này có thể ảnh hưởng xấu đến khả năng của công ty trong việc đáp ứng các nghĩa vụ nợ với các trái chủ hiện tại và gây ra tổn thất cho những trái chủ muốn bán.

Đầu tư vào trái phiếu có thể tạo ra nguồn thu nhập cho nhà đầu tư, nhưng đôi khi cũng có thể mang lại rủi ro nếu nhà đầu tư không đủ thông minh. Tuy nhiên, khi nhà đầu tư đã nắm vững kiến ​​thức cơ bản về trái phiếu, nắm rõ các yếu tố thị trường, lường trước được những rủi ro có thể xảy ra thì việc đầu tư vào trái phiếu sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Đến để gặp tôi.

bientapvien
bientapvien
Bài viết: 108
Mục lục