Âm nhạc Việt Nam

Âm nhạc Việt Nam hiện đóng vai trò rất quan trọng đối với đời sống tinh thần của con người. Nó là thứ làm cho con người trở nên thấu hiểu, đồng cảm với nhau hơn. Âm nhạc là gì? Âm nhạc là bộ môn nghệ thuật dùng để diễn tả cảm xúc của con …

Âm nhạc Việt Nam Read More »